Tiengemeten 131, 1181 CS Amstelveen |
+31614034299
info@2tango.org | research@2tango.org

Team Divergents wint aanmoedigingsprijs

To upgrade being us together

Team Divergents wint aanmoedigingsprijs

Een neurodivers team, bestaande uit Fons, Tjerk, Dennis en Aleksandr hebben de aanmoedigingsprijs van “Hack de Valse Start” gewonnen, met hun plannen om lagere scholen autisme-proof te maken, om hiermee 5100 ‘ongeziene’ kinderen, de daardoor support krijgen die voor hen bedoeld is, en daarmee een gelijkwaardiger positie te maken voor neurodivergente kinderen in schoolklassen. Uit de data-analyse van de verschillende datasets ie we hiervoor kregen van de overheid, bleek een interessant element: Leraren zien, volgens de door leraren ingevulde data,  nauwelijks verschillen, tussen de twee groepen kinderen. Dit, terwijl de verschillen er wel zijn, wat bevestigd dat niet alle neurodivergente leerlingen de bedoelde support krijgen, die zij idealiter zouden kunnen krijgen. Wij zien hierin niet dat leraren daar de ‘schuld’ van zouden zijn, integendeel, wij zien in hun juist een grote mate van welwillendheid, die echter niet altijd past binnen het onderwijssysteem. En dat zij werken in een systeem dat onvoldoende kansen aan hen geeft, om die kennis op te doen, waardoor zij hun werk nog verder te verbeteren voor de ‘ongeziene kinderen’. Als we dat element uit het systeem verbeteren, geven we leraren ook een betere kans om de leraar te zijn, die zijn leerlingen in hem of haar nodig hebben. Dit betekent dat het raadzaam is te kijken naar beleid dat hier uitting aan geeft.divergents presentatie aanmoedigingsprijs hack de valse start 2tango neurodiversiteit

Dit zou kunnen betenen dat er bij leraren op de basisscholen, er meer bewustwording gecreerd kan worden over neurodivergente kinderen, en hun aangeboren variaties in gedrag en houding. Aangezien leraren en hun begrip over variaties, heel erg belangrijk zijn in de ontwikkeling van een kind dat niet binnen de norm past, kan elke verbetering leiden tot een gelijkwaardiger positie. En dit is een doel, om voor te vlammen.

Belangrijker voor ons, dan het winnen van de prijs, is de toezegging van de gemeente Amsterdam, dat we over dit plan gaan overleggen, om te kijken hoe we ons doel (gelijkwaardiger kansen creeeren voor ND kinderen die nu buiten hun schuld op achterstand staan) vooruit kunnen helpen.