Tiengemeten 131, 1181 CS Amstelveen |
+31614034299
info@2tango.org | research@2tango.org

Corwit2021

To upgrade being us together

Om aan het Cor Wit Fonds te laten zien:

Download Pagina
Dashboard
  • Het 2Tango Family Signs Dashboard toont het onderzoeksteam van 2Tango hoe de app gebruikt wordt en hoe we communicatiemethodes in de app kunnen verbeteren zodat de communicatieve barrieres onderling gereduceerd worden en de capaciteit van de familie-eenheid om het ongesprokene te uitten, te vergroten. Families krijgen ook hun eigen familie dashboard met beperktere informatie. We hopen dit structureel waardevol voor ouders te kunnen maken, door een periodiek ‘check in gesprek’ in te kunnen plannen, waarbij antwoorden geclusterd worden per week.
Native App
  • De Native App ‘Family Signs’ is de app die families zelf gebruiken om te communiceren.
Mini.AI Learning
  • Het ‘AI brein‘ werkt vanaf mini.ai, en de mogelijkheid om de AI dingen te leren via kleine korte opdrachtjes, zal te vinden zijn op mini.ai/learning (deze pagina komt in Januari online, en is nu nog onder de radar).
Family Signs kernteam

Kernteam: Omotola, Tjerk & Elise