2Tango wit - to upgrade being us together

De missie van 2Tango is om intermenselijk contact te helpen verbeteren en stroomlijnen door faciliterende online & offline systemen voor aangepaste communicatie te realiseren. 2Tango maakt daardoor bijzondere verbindende evenementen, prosociale apps en online co-creatie tools om door contact onderling te stroomlijnen, dit ook leuker te maken, te verdiepen en aan te sluiten op de daadwerkelijke behoeften die we daarin hebben.

Het hoofdproject is 2Tango.Signs, tools voor communicatie, als door autisme, het uitspreken ervan niet vanzelfsprekend is.

2Tango, en de onderzoekstakken 2Tango.Signs (neuroatypische vertaalcomputer), 2Tango.Zones (instant connectie naar behoefte), 2Tango.Apps (stroomlijnen groeps-interactie in events en duo-interactie bij dating) en 2Tango.Cooperation (slimmere groepscooperatie & cocreatie systemen) zijn onderdeel van 2Tango B.V. en wordt gerund door Tjerk Feitsma en Omotola Bolarin. 2Tango is een sociale onderneming gericht op impact op 1.000-10.000 gebruikers in Nederland t/m 2021, en vanaf 2021 op 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Welkom bij 2Tango, en stel gerust die vraag, die je wilt stellen, bijvoorbeeld middels het contactformulier.

 

Over Signs – autisme vriendelijke boodschappen infrastructuur ontwikkeld voor & door autisten
2tango-signs-logo-copy
Mensen met autisme, en jonge kinderen en jongvolwassenen wellicht nog het meeste, hebben in sommige situaties moeite om boodschappen over te brengen via het direct gesproken woord. Dit kan onhandig zijn voor iemand op het Spectrum, die hun boodschap niet altijd even goed kunnen bepraten, waardoor veel onuitgesproken blijft. Maar het is ook onhandig voor de personen om hen heen, die hierdoor moeilijk kunnen begrijpen wat er aan de hand is. Als er een betere oplossing als communicatiekanaal mogelijk is, met bijvoorbeeld de ouders, of een buddy, ondersteund dat het contact en bied een nieuw kanaal voor samenwerking, samenschap en begrip. Net als er voor doven gebarentaal ontwikkeld is, is er met de huidige technologie, de mogelijkheid om via de smartphone, een vergelijkbare voorziening aangepast op het Spectrum te maken; Social Signing, of in het Nederlands: een digitale gebarentaal voor autisme. 2Tango onderzoekt de haalbaarheid van deze revolutie in non-verbale communicatie, en werkt samen met stichting Neurodiversiteit aan de technische innovaties die hiervoor nodig zijn.

De manieren hoe we dit bewerkstelligen is:

 1. Signs.Language: “Signs” is de naam van deze nieuwe social survival sign language, aangepast en ontwikkeld door autisten, voor communicatie tussen autisten en hun ouders/beste vriend/zorgbegeleider.
 2. Signs.Messenger: Dit is de digitale boodschap verstuurder en interpretatiekanaal van de Signs-taal. Berichten worden verstuurd en ontvangen als Signs gebaren, inclusief de textuele boodschap.
 3. Signs.App: Dit is het zelfmanagement systeem dat beperkingen reduceert en zelfredzaamheid en heldere effectieve communicatie mogelijk maakt. Door gamification wordt interactie aangejaagd.
 4. Signs.Coachingapp: Dit is een aanvullende functionaliteit bij de Signs.App. De gesprekken tussen coaches & gebruikers worden beoordeeld achteraf en wensen voor toekomstige gesprekken kunnen vooraf aangegeven worden.
 5. Signs.Tracking: op basis van de datastromen vanuit Signs-gerelateerde producten, kan rapportage en profiel worden vastgesteld van ervaren en toekomstige behoeften (& inzicht voor zorgbegeleiders), leerwensen (& planning voor skillset verbetering), en sociale of verbale reintegratie.
 6. Signs.Shakes: De Signs taal is gebaseerd op gebaren met de hand. Met Shakes (deze innovatie is nog niet in ontwikkeling genomen, omdat het vooruitbouwt op andere innovaties) kan gecommuniceerd worden op basis van arm&polsbewegingen. Deze bewegingen worden via de smartwatch app Signs.Shakes vertaald tot een textuele boodschap.
 7. Signs.VirtueleAssistent: De virtuele assistent kan voorspellen wat de autist wilt zeggen, voordat het ongezegde gezegd moest worden, helpt bij sociale scenarios, en coached de gebruiker naar probleemoplossing. Het is gebaseerd op de artificiele intelligentie genaamd ‘Mini’ die we speciaal voor 2Tango bouwen en aansluit op de Signs taal.

 

2Tango.Signs Team

 • Tjerk Feitsma (CEO, Language, Messenger, App, Organisatie)
 • Omotola Bolarin (CTO, Virtuele Assistant, Tracking & Mini)
 • Wybe Zeyl (Coaching-app)
 • Kees Heil (Android App & Tracking)

2Tango werkt samen met Stichting Neurodiversiteit (Neurodiversity Foundation). De haalbaarheid van SIGNS word onderzocht door 2Tango, een MIT subsidie is hiervoor in aanvraag bij de overheid. De pilots & research worden ontwikkeld door de stichting, de producten uitgebracht door 2Tango, het samenwerkingsverband heet: ATHENS Initiative. ‘ATHENS’ staat voor ‘Assistive Tech Hub Enhancing A Neurodiverse Society’.

Meedoen? 

Wil je bijdragen aan het succes van 2Tango, en haar wens om een neurodiverse toekomst mogelijk te maken en tools te ontwikkelen waarmee gelijkwaardigheid, sociale verbinding en zelfredzaamheid voor autisten in de huidige maatschappij gerealiseerd worden, bied jezelf aan.

 • Je kan meer over deze zorg innovatie lezen op: https://www.zorginnovatie.nl/innovaties/2tangosigns
 • Bij interesse kan je contact opnemen met info@2tango.org.
 • Je kan je hier inschrijven om mee te te doen aan het Signs programma.
 • We zijn bezig met werkplekken aan het realiseren voor neurodivergente mensen, die kunnen bijdragen aan de projecten van het ATHENS Initiative, of die een andere rol kunnen hebben, dat bijdraagt in de stappen van onze droom: ‘een neurodiverse toekomst, waar ruimte is voor iedereen ongeacht zijn breintype’.

Over 2Tango:

2Tango is een onderneming, een BV. Wij zijn erop gericht om contact te stroomlijnen, zodat het leuker is voor beide kanten tijdens dat contact. We zijn al in Januari 2016 begonnen met voorlopende studie en proof-of-principles en events voor matching, friending&dating, en hebben dat stukje voor stukje uitgebreid en geanalyseerd wat ultiem werkt als systeem dat leidt tot verbinding en aandacht voor elkaar. We hebben ruim 20 verschillende typen events gerealiseerd, een aantal papieren en digitale proof-of-principles gerealiseerd, met groepen testers, en werken door aan de meest succesvolle elementen daarvan, middels een haalbaarheidsstudie. Tijdens onze onderzoeksperiodes zijn we ons steeds meer gaan richten op datgene wat daadwerkelijk werkt, voor de doelgroepen en typen waarvan de reguliere systemen nu het minste werkt. Geleidelijk aan hebben we een passie ontwikkeld voor individuen die boodschappen en afspraken beter op elkaars voorkeuren willen laten afstemmen.  2Tango B.V. is een founding partner van het ATHENS Initiative.

Alle events en testen zien we niet als project, maar als onderzoeksmethode of validatie van onze product & effect assumpties. Tegelijk zijn we beschikbaar voor het realiseren van evenementen waarbij aandacht voor elkaar essentieel is: wij zijn hier de specialisten in, en bogen op ruim 10 jaar ervaring. Neem contact op met Tjerk Feitsma bij vragen, verzoeken of uitnodigingen, middels het contact formulier.

Belangrijke onderzoeksprojecten buiten 2Tango.Signs & Mini.AI en de hierbovengenoemde producten, zijn

 • 2Tango.Eventmatcher
 • 2Tango.Together
 • 2Tango.SelfLearner

 

Meehelpen? Laat dit ons weten! Dit is je uitnodiging:

Deze diashow vereist JavaScript.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

  Archives

  All entries, chronologically...