Na een lange tijd te hebben geopereerd vanuit Amsterdam/Amstelveen/Utrecht, richten we een ‘werk-kantoor’ op in Rotterdam. In het gebouw van het Erasmus Centre of Entrepreneurship, werken teams onder leiding van CTO Omotola aan de research projects van de stichting.

Er zijn mogelijkheden om bij te dragen of mee te werken aan de projecten. Als je overtuigd bent van je potentiele meerwaarde, cooperatie of een partnerschap: onze deur is open! En vooraf mailen wat je wilt komen bespreken is beter.

  • Adres: Rotterdam Science Tower, Marconistraat 16 3029 AK

2tango & neurodiversity new rotterdam office tjerk feitsma

ECE neurodiversiteit kantoor 2tango


 

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...