2tango parkzone - to upgrade being us together
Parkzone is een 2Tango.Zone aanpak waarbij we hele regio’s kunnen instellen voor activiteiten en routing daar tussen. Het programma word aangestuurd vanaf een digitale map, ondersteund door materialen en live support vanaf een matchingbalie. Er zijn ook routes door het park mogelijk.

Een voorbeeld van een parkzone is op het Potluck festival uitgevoerd; ga naar de pagina van het potluck-festival

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...