2tango trifecta2Tango Trifecta is een buddy app die deelnemers door alle processtappen van het daten nemen, en de gebruiker koppelen aan dating consulenten en in-app mini-diensten van consulenten verkoopt. Het integreert tevens 2Tango.Dating als systeem in zich.

Bij interesse over 2Tango Trifecta, neem contact op met het team van 2Tango.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...