2Tango Lovezone is een experimentele zone, die niet voor elke groep geschikt of passend is, omdat hierin intimiteit welkom is. Vooraf selecteert men in duos en trio’s uit een uitgebreid keuzemenu over de posities die benadert worden tijdens de tijd inde zone. Het keuzeproces aan de start is strategisch uitgerekt om in meerdere stappen gezamelijk te kiezen.

 

 

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...